Relatorio Asidente/incident - Accident report

Lafaek tata ema mate
 Data : 0000-00-00
 Fatin : Binagua
 Latitude/Longitude :
 Detailu : Lafaek tata mate Sr. Matias iha tuku 04.47 iha Binagua wainhira nia ba peska no mate isin ne hetan iha fronteira entre Laivai ho Laga. (Timor Post)